Lions Club Olsztyn

Artykuły

Warsztaty Lions Quest

Lions Club Olsztyn zorganizował w dniach 6-8 marca 2009 r. szkolenie nauczycieli i pedagogów w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego Lions Quest.
W szkoleniu, które współfinansował nasz klub wzięło udział 25 osób, które przez trzy dni w salach konferencyjnych hotelu „Warmińskiego” poznawały nowoczesną strategię edukacyjną, która ma na celu zaktywizowanie rodziny, szkoły i społeczności lokalnej tak aby poprowadzić dzieci i młodzież przez drogę pozbawioną narkotyków, przemocy, negatywnego wpływu rówieśników.
Najtańszym i najskuteczniejszym sposobem walki z patologiami społecznymi jest profilaktyka. Tę misję spełnia w Polsce i w 30 innych krajach na świecie program Lions Quest. Bardzo wysoko została oceniona wartość szkolenia przez beneficjentów, czego wyrazem były złożone podziękowania przez partnera pedagogicznego projektu w Olsztynie Panią Iwonę Jasińską  (Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie), bez której pomocy logistycznej trudno byłoby mówić o skutecznym naborze B.O.
Koordynator programu Okręgu 121 Polska Pani Maria Czerniecka w rozmowie telefonicznej przekazała LC Olsztyn wyrazy uznania za zorganizowanie warsztatów, podkreślając pełen profesjonalizm organizatorów.


W dniach 06-08.03.2009 r. w Hotelu Warmińskim, ul. Kołobrzeska 1 w Olsztynie odbyły się trzydniowe warsztaty Lions Quest „Sztuka Dojrzewania”. Szkolenie zorganizował lokalny klub Lions, którego pracę koordynował jego Prezydent, pan Zdzisław Ryszkowski.
Warsztaty zostały otwarte przez pana Prezydenta oraz Liona dr Mariana Szczepańskiego, który z uwagi na długoletnią pracę w klubie przybliżył uczestnikom warsztatów ideę lionizmu oraz krótko opowiedział o działalności lokalnego klubu w Olsztynie.
W warsztatach uczestniczyło 25 nauczycieli z dwóch następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum nr 7.
Wśród uczestników znajdowali się nauczyciele następujących przedmiotów: język polski (5), język angielski (3), matematyka (2), religia (3), WF (1), technika (1), kształcenie zintegrowane (1), pedagodzy (3), wychowawcy świetlicy (3).
Ze względu na pracę nauczycieli warsztaty rozpoczęły się bardzo późno, bo dopiero o godz. 15.00. Mimo pracy do późnych godzin wieczornych pierwszego dnia szkolenia (piątek) oraz w weekend, atmosfera panująca na szkoleniu była niezwykła. Myślę, że po części sprawiły to doskonałe warunki, wygodne krzesła, przestronna estetyczna sala, smaczne posiłki, obsługa, a po części wynikało to z właściwego doboru uczestników warsztatów – nauczycieli otwartych na nowe wyzwania, mających serdeczny stosunek do uczniów i żywo zainteresowanych tematyką warsztatów. Była to wyjątkowo zgrana grupa tryskająca pomysłami, poczuciem humoru i życzliwością.
Jak wynika z analizy ankiety ewaluacyjnej, którą wypełniły 24 osoby, nauczyciele uznali, że bardzo przydatne były materiały, scenariusze, zajęcia praktyczne, praca w grupach, poznanie metod, aktywizujące formy pracy, zabawy, przerwy, sposób prowadzenia lekcji, prezentacja programu, przegląd materiałów, doświadczenie programu – przejście przez etapy, zaangażowane, postawa trenerki. Cztery osoby stwierdziły, że „wszystko było super!”. Uwagi krytyczne miały 2 osoby (zbyt czasochłonna integracja grupy, najmniej przydatne były zabawy aktywizujące).
Jak wynika z analizy formularzy rejestracyjnych, nauczyciele uczestniczący w szkoleniu pracują z 1599 uczniami, toteż potencjalnie ta właśnie liczba młodych ludzi zostanie objęta programem, zwłaszcza, że aż 20,8% nauczycieli jest „w pełni przekonanych o skuteczności programu” a 66,7% „wierzy” lub „bardzo wierzy” w jego skuteczność. 62,5% nauczycieli uznało, że wprowadzenie programu w całej szkole będzie „łatwe” lub „niezbyt trudne”.
Z danych z formularzy rejestracyjnych wynika, że mimo iż nauczyciele uczestniczą w szkoleniach dotyczących relacji z rodzicami, metod socjoterapeutycznych, itp. nie realizują oni w szkole tak kompleksowego i szeroko zakrojonego programu jak LQ „Sztuka dojrzewania” a z rozmów z nimi wynika, że taki program jest bardzo potrzebny i nauczyciele deklarowali, że natychmiast wprowadzą go w swoich klasach.
Warsztaty zakończyły się tradycyjnie krótką uroczystością wręczenia dyplomów i zabawami przygotowanymi przez grupę nauczycieli tworzącą na warsztatach Zespół Dobrego Nastroju. Lion dr Marian Szczepański przybył na tę uroczystość by wręczyć wszystkim dyplomy i zrobić z nami wspólne zdjęcia na pamiątkę spotkania. W dowód wdzięczności otrzymaliśmy też od nauczycieli „Podziękowanie” oraz słodki żart w postaci batonika „Lion”. Widać było, że wszyscy nauczyciele, mimo wyraźnego zmęczenia, byli bardzo zadowoleni ze szkolenia i nie żałowali poświęconego nań czasu.

Aneta Zembrzuska-Hroboni
Instruktor Lions Quest